תכנית החיסונים לציבור בישראל

Email

הגיל המבוגר

בכל שנה

אחת ל-10 שנים

פעם אחת בחיים הבוגרים

גיל 60 שנה

גיל 65 שנה

  • Pneu-PPV23: דלקת ריאות

מקורות:

  1. https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/120_LUAH.pdf
  2. https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/tadrich_Chisunim.pdf