תכנית החיסונים לציבור בישראל

Email

מבוגרים

מבוגרים

  • חיסון משולש (MMR): חצבת, חזרת, ואדמת (לאנשים שנולדו אחרי שנת 1957 מומלץ לקבל 2 מנות חיסון בהפרש של 4 שבועות)
  • אבעבועות רוח (וריצלה) [מומלץ לאנשים שנולדו אחרי שנת 1993 ומומלץ לקבוצות בסיכון שלא חוסנו ב-2 מנות חיסון או שאין להם תיעוד מעבדתי על חיסון נגד אבעבועות רוח או שלא חלו באבעבועות רוח או שלבקת חוגרת (הרפס זוסטר) בעבר]

נשים בהיריון

  • Tdap: טטנוס, דיפתריה ושעלת (נשים בהיריון ואחרי לידה, ללא קשר למספר המנות שהאישה קיבלה בעבר, כולל בהיריונות קודמים)

מקורות:

  1. https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/120_LUAH.pdf
  2. https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/tadrich_Chisunim.pdf