תכנית החיסונים לציבור בישראל

Email

תינוקות, ילדים ומתבגרים

בלידה

גיל חודש

גיל חודשיים

גיל 4 חודשים

גיל 6 חודשים

גיל 6 חודשים ואילך

  • שפעת (בכל שנה) – מספר מנות החיסון (1 או 2) ייקבע בהתאם לגיל הילד ולקבלת החיסון בעבר

גיל 12 חודשים

גיל 18 חודשים

גיל 24 חודשים

כיתה א' (גיל 6)

כיתה ב' (גיל 7)

כיתה ג' (גיל 8)

  • שפעת- אפשרות להתחסן בבית הספר

כיתה ד' (גיל 9)

  • שפעת- אפשרות להתחסן בבית הספר

כיתה ח' (גיל 13)

מקורות:

  1. https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/120_LUAH.pdf
  2. https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/epidemiology/td/docs/tadrich_Chisunim.pdf